Бидний тухай

Өмгөөллийн "Цэц" хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл (ХХН) нь 1993 оны 8 дугаар сард, тэр үед дагаж мөрдөж байсан хуулийн дагуу Эрх зүйн үйлчилгээний “Цэц” ББХК хэлбэрээр анх үүсгэн байгуулагдсан. Бид АНУ, Их Британи, Европын Холбоо, ОХУ, БНХАУ болон бусад зарим улсын хууль зүйн...

Дэлгэрэнгүй
Шагнал
Дэлгэрэнгүй